Vệ sĩ trọn gói

Tại công ty chuyên cung cấp vệ sĩ, người ta đang tiếp một ông khách quan trọng.
– Thưa ngài, chúng tôi mới phát triển thêm một số dịch vụ. Ngài muốn bảo vệ trong giờ hành chính hay là trọn gói?
– Thế nào là trọn gói?
– Thưa, là bao gồm cả… tẩm liệm và chôn cất ạ!

Danh mục: truyện cười
Có thể bạn chưa xem: